دسته: یادگیری ماشین

تحلیل مولفه اصلی در متلب

عمده کاربرد تحلیل مولفه اصلی PCA در حوزه‌ی علوم‌داده برای کاهشِ ابعاد بردار ویژگی است. در ادامه یک مثال PCA در متلب بررسی می شود.…ادامه مطلبتحلیل مولفه اصلی در متلب

منطق فازی در متلب

منطق فازی ابداع شده توسط دکتر لطفی زاده امروزه یکی ازپایه های اساسی نزدیک کردن عمکرد ماشین به منطق انسان برای کنترل نتایج الگوریتم ها می باشد.…ادامه مطلبمنطق فازی در متلب