دسته: مدولاسیون

مدولاسيون آنالوگ FM در متلب

انواع مدولاسیون های آنالوگ س ازآنکه در پست های قبل اهمیت مدولاسیون شرح داده شد، حال به بررسی انواع مدولاسیون ها می پردازیم. ماهیت سیگنال پیام در این نوع مدولاسیون…ادامه مطلبمدولاسيون آنالوگ FM در متلب

مدولاسیون آنالوگ PM در متلب

انواع مدولاسیون های آنالوگ پس ازآنکه در پست های قبل اهمیت مدولاسیون شرح داده شد، حال به بررسی انواع مدولاسیون ها می پردازیم. ماهیت سیگنال پیام در این نوع مدولاسیون…ادامه مطلبمدولاسیون آنالوگ PM در متلب

مدولاسيون آنالوگ AM در متلب

ماهیت سیگنال پیام در این نوع مدولاسیون به صورت پیوسته و آنالوگ خواهد بود. که بعد از این مرحله سیگنال پیام برای مخابراه در سیگنال حاملی با فرکانس بسیار بالاتر از فرکانس سیگنال پیام ضرب می شود.
مشخصات (دامنه فرکانس فاز و …) ….…ادامه مطلبمدولاسيون آنالوگ AM در متلب

مدولاسیون و انواع آن

لزوم مدولاسیون سیگنال های ارسالی مانند صوت به خودی خود نمی توانند مسافت های طولانی را طی کنند. کما اینکه وجود نویز و تداخل در فرکانس های پایین بسیار بیشتر…ادامه مطلبمدولاسیون و انواع آن