دسته: حوزه مکانی تصویر

مورفولوژی

مورفولوژی یا ریخت شناسی عملگرهای مورفولوژی تصویر، برای دستکاری شکل اشیاء مانند پر کردن، ضخیم کردن و باریک کردن و … به کار می رود. عملگر های مورفولوژی از سه…ادامه مطلبمورفولوژی

نویز در تصاویر

انواع نویز های تصویر گاهی برای نمایش اثر بخشی یک روش پیشنهادی در مقالات برای شبیه سازی نویز های محیط لازم است نویز به صورت دستی به تصویر اضافه شود.…ادامه مطلبنویز در تصاویر

کانولوشن و کرولیشن دو بعدی

در حوزه پردازش تصویر برای اعمال یک ماسک بر روی تصویر نیازمند عملگر های ریاضی همچون کرولیشن و کانولوشن می باشیم. به علت ماهیت دو بعدی تصویر کانولوشن و کرولیشن…ادامه مطلبکانولوشن و کرولیشن دو بعدی

هیستوگرام تصویر

هیستوگرام یکی از مشخصات آماری که از تصویر استخراج می شود، هیستوگرام تصویر می باشد. برای بهبود کنتراست تصاویر الگوریتم های مختلفی در مقالات بررسی شده است. و در متلب…ادامه مطلبهیستوگرام تصویر

انواع کلاس داده و تصاویر

کلاس های داده وجود کلاس های مختلف در متلب از جهت ذخیره سازی ماتریس اهمیت دارد اما این اهمیت در تصاویر ازین جهت پررنگ تر است که منجر به افزودن…ادامه مطلبانواع کلاس داده و تصاویر