دسته: پردازش تصویر

شبکه عصبی کانولوشن در متلب

شبکه عصبی کانولوشن CNN، ورودی به شکل تصویر یاسیگنال صوتی برای پردازش به شبکه داده می‌شود. لایه‌های کانولوشنی، ویژگی‌های مختلف را بیرون می‌کشد.…ادامه مطلبشبکه عصبی کانولوشن در متلب

تبدیل موجک در متلب

تبدیل موجک موجک یا Wavelet گروهی از توابع ریاضی می باشند که جهت تشخیص مولفه های فرکانسی و تجزیه سیگنال یا تصویر بکار می‌رود که رزولوشن هر مؤلفه برابر با…ادامه مطلبتبدیل موجک در متلب

مورفولوژی

مورفولوژی یا ریخت شناسی عملگرهای مورفولوژی تصویر، برای دستکاری شکل اشیاء مانند پر کردن، ضخیم کردن و باریک کردن و … به کار می رود. عملگر های مورفولوژی از سه…ادامه مطلبمورفولوژی

عنوان های پژوهشی در پردازش تصویر

داغترین موضوعات روز پردازش تصویر برای انتخاب تز دکتری و ارشد چه می باشد؟ در این متن به بررسی چالش های پیش رو در پردازش تصویر می پردازیم.…ادامه مطلبعنوان های پژوهشی در پردازش تصویر

نویز در تصاویر

انواع نویز های تصویر گاهی برای نمایش اثر بخشی یک روش پیشنهادی در مقالات برای شبیه سازی نویز های محیط لازم است نویز به صورت دستی به تصویر اضافه شود.…ادامه مطلبنویز در تصاویر