دسته: حوزه فرکانسی سیگنال

سيگنال ايستا و غير ايستا

تحليل فرکانسي سيگنال ايستا سیگنال ایستا یا همان Stationary  سیگنال هایی هستند که مشخصه فرکانسی آنها در طول سیگنال تغییر نمی کند یعنی اگر سیگنال دارای مولفه  فرکانسی 30 هرتز…ادامه مطلبسيگنال ايستا و غير ايستا

سري فوريه توابع متناوب

سري فوريه توابع پریودیک را می توان با کمک جمع توابع سینوسی و کسینوسی با فرکانس های مختلف با استفاده از فرمول زير بازنویسی کرد. براي محاسبه ضرايب سري فوريه…ادامه مطلبسري فوريه توابع متناوب