توابع انتقال (فعال سازها)

Active function

توابع انتقال یا فعال سازها

در لایه انتهایی هر نرون توابعی وجود دارند که کار نگاشت اطلاعات خروجی نرون، بر روی مقادیر قابل قبول به جهت نمایش خروجی بر عهده دارند.

feed forward neural
feed forward neural

توابع انتقال(activation function) دسته گسترده ای از توابع را شامل می شود و برای هر شبکه عصبی کاربرد مختص به خود را خواهند داشت.

در این پست سعی شده نگاه کاملی به انواع توابع فعال ساز داشته باشیم.

داده های صالی با رنگ آبی نمایش داده شده است که بعد از نگاشت توسط تابع فعال ساز نیز نتایج رسم شده است.

توابع انتقال hardlim و hardlim متقارن

مناسب برای دسته بندی داده ها به دو کلاس محدود مناسب می باشد. در شبکه پرسپترون قابل استفاده است.

hardlim function
hardlim function

توابع انتقال satlin و satlin متقارن

کاربرد این تابع علاوه بر محدود کردن داده ها در حد مشخص است بلکه ارزش داده ها بین دو عدد را نیز بدون تغییر حفظ می کند.

satlin function
satlin function

توابع انتقال خطی و خطی مثبت

این تابع ورودی ها را بدون تغییر در خروجی به نمایش می گذارد. در حالت خطی مثبت مقادیر منفی صفر می شوند.

purelin function
purelin function

توابع انتقال لگاریتمی

برای شبکه ها پس انتشار مناسب است و مقادیر نامحدود ورودی را به صورت محدود در بازه صفر تا یک محدود می کند.

logsig function
logsig function

توابع انتقال tan sigmoid

تابع تانژانت هیپربولیک عملکردی مشابه توابع لگاریتمی دارند اما محدوده نگاشت بین منفی یک و یک می باشد.

tansig function

توابع انتقال رقابتی و softmax

در شبکه های رقابتی که ورودی با مقدار بالاتر را به عنوان خروجی در نظر می گیرد، استفاده می شود.

compet and softmax
compet and softmax

توابع انتقال شعاع مبنا و مثلثی

تابع مثلثی و تابع شعاعی بنیادی گوسی عملکردی مشابه شکل زیر را در هنگام نگاشت دارند.

radbas & tribas

با توجه به انواع شبکه های عصبی که معرفی شده است باید یکی از این توابع فعال ساز را در انتهای هر شبکه استفاده کرد بنابراین انتخاب درست این توابع نیازمند شناخت شبکه عصبی دارد.

2 نظر برای “توابع انتقال (فعال سازها)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *