برچسب: comple

توابع انتقال (فعال سازها)

در لایه انتهایی هر نرون توابعی وجود دارند که کار نگاشت اطلاعات خروجی نرون، بر روی مقادیر قابل قبول به جهت نمایش خروجی بر عهده دارند.…ادامه مطلبتوابع انتقال (فعال سازها)