GUI in MATLAB

واسط های کاربری متلب

رابط گرافيكي نوعي رابط تـصويري بـراي برنامـه متلب می باشد. در نسخه 2003 نرم افزار متلب مدیران سایت مت ورکس به دنبال طراحی یک محیط کاربری جذاب با عنوان gui برای نرم افزار متلب با قابلیت ها و کارکردهای آسان برای کابران می باشد. در نسخه های جدید نرم افزار متلب این محیط گرافیکی به نرم افزار متلب اضافه شد. بعد ها این نسخه ارتقا پیدا کرد و تحت عنوان App designer به نرم افزار افزوده شد.

واسط گرافیکی GUI
محیط GUI
معرفی اجزا

app in matlab
app in matlab

واسط گرافیکی GUI

GUI مخفف Graphical User Interface است و نوعی رابط تصویری برای برنامه های برنامه نویسی می باشد.محیط گرافیکی کاربری با استفاده از ابزار های اشنا چون Menu, Slider, List box, Push button  و …. محیط کاربر پسندی را برای کابر فراهم می کند. در این حالت کابر بدون درگیری با برنامه نویسی سنگین تنها کافیست کار با این تجهیزات را به خوبی فرا بگیرد.  

سه عنصر اساسی لازم برای ایجاد رابط گرافیکی (GUI) در متلب، عبارتند از :

 • اجزا (Components): عناصر GUI مانند Menu, Slider, List box, Push button  و … اجزای گرافیکی نام دارند.
 • شکل‌ها (figure ها): اجزای GUI باید درون یک شکل مرتب شوند که پنجره‌های روی صفحه ی کامپیوتر است.
 • فراخوان‌ها (Call back ها)

پس از انتخاب GUI همانطور که تصویر بالا نشان داده شده است و یا کلیک بر روی ok یک GUI خالی خواهیم داشت.

GUI QUICK START
GUI QUICK START

محیط GUI

پس از ایجاد محیط GUI محیط زیر برای شروع کار خواهیم داشت:

GUI figure
GUI figure

همانطور که در شکل نشان داده شده است اجزا در GUI به دو نوع دسته بندی می شوند:

 1. دارای فراخوان Callback : هنگامي كه كاربر با ماوس روي يك دكمه كليك يا اطلاعاتي را تايپ مي كند، يـك event  رخ می دهد و برنامه MATLAB  بايد با اجراي تابع مربوطه، به اين event  پاسخ گويد.
  2. بدون فراخوان Callback : این گونه ابزار های برای نمایش نتایج یا نوشتن توضیح های ثابت در نمای پنجره استفاده می شود.

معرفی اجزا

 •  Pushbutton: يك دكمه فشاري است، هنگامي كه با ماوس روي آن كليك شود، callback مربوطه را فعال مي كند.
 •  Toggle button: يـك كليـد دو حالتـه با دو وضعيت “روشن” يا “خاموش” می باشد که در هر بار كليـك کردن، تغيير وضعيت داده و callback مربوط به آن فعال مي شود.
 •  Radio button: نوعي toggle button است كه هنگام “روشن” بودن نقطـه اي در مركـز دایره آن قـرار مـي  گيـرد. می توان مجموعه ای از radio button ها را براي پيادهسازي گزينه هاي مستقل استفاده كرد. هر كليك callback آن را فعال مي كند.
 • Check box: مشابه radio button اما به شكل مربعي كوچك با علامت تيك خوردن در درون آن “روشـن ” می شود. هـر كليـك ماوس روي آن، callback آن را فعال مي كند.
 • Edit box: متني را نمـايش مـي دهـد و بـه كـاربر اجـازه ميدهد اطلاعات نشان داده شده در آن را تغيير دهد. Callback مربوط به آن با فشار دكمـه enter  فعال مي شود.
 •  List box: كنترلي گرافيكي است كه يـك سـري از مـتن هـاي رشـته اي (text string) را نمايش مي دهد كاربر مي تواند با يك يا دو بار كليك روي هر يك از اين متن هـا رشته اي آنها را انتخاب كند. به هنگام انتخاب يك متن رشته اي callback آن فعال مي شود.
 • Pop-up menu: كنترلي  گرافيكي است كه در پاسخ بـه كليـك مـاوس يـكدسته از متن هاي رشتها را نمايش مي دهد. تا هنگامي كه روي يك منوي popup  كليك نـشده اسـت، تنها رشتة انتخاب شده فعلي آن قابل مشاهده است.
 •  Slider: برای تنظيم يك مقدار به طور منظم و پيوسته با كشيدن كنتـرل آن بـا مـاوس اسـت. هـر تغييـر در slider ،callback اش را فعال مي كند.
 •  Panel: يك قاب، جعبـة مربعـي شـكل ايجاد ميكند. قاب ها براي گروه بندي مجموعهاي از كنترلهاي گرافيكي استفاده ميشوند. قابها هرگز callback ي را فعال نمي كنند.
 •  Static Text: برچسبي (label) ايجاد مي كند كه متني رشته اي واقع در نقطهاي روي figure است. این جز هرگز callback ي را فعال  نمي كنند.
 • Table: برای نمایش نتایج در جدولمی توان از این جز استفاده کرد این جز نیز callback را فعال نمی کند.
 • Axes: يك دستگاه مختصات براي نمايش اطلاعات در آن، ايجاد ميكند. Axes هاهيچ گاه callback ي را فعال نمي كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *