سيگنال ايستا و غير ايستا

signal processing

تحليل فرکانسي سيگنال ايستا

سیگنال ایستا یا همان Stationary  سیگنال هایی هستند که مشخصه فرکانسی آنها در طول سیگنال تغییر نمی کند یعنی اگر سیگنال دارای مولفه  فرکانسی 30 هرتز در ابتدای سیگنال داشته باشد تا انتها بازه زمانی نیز این مولفه را در خود خواهد داشت.

به عنوان مثال: جمع 4 سیگنال سینوسی با فرکانس های مختلف نشان دهنده یک سیگنال ایستا می باشد چرا که همه فرکانس ها در طول بازه زمانی سیگنال وجود دارد.

stationary_signal = sin(w1*t)+sin(w2*t)+sin(w3*t)+sin(w4*t)
سیگنال ایستا و تبدیل فوریه

همانطور که تبدیل فوریه نشان دهنده حضور 4 فرکانس مختلف [4 20 50 100] هرتز در سیگنال می باشد.

تحلیل فرکانسی سیگنال غیر ایستا

سیگنال غیر ایستا یا Non-Stationary  بر عکس به این صورت عمل می کنند که اگر در زمان اغازین فرکانسی در سیگنال ظاهر می شود الزامی ندارد در طول بازه سیگنال حضور خود را حفظ کند و چه بسا با فرکانس دیگری جاگزین شود.

به عنوان مثال: توالی 4 سیگنال سینوسی با فرکانس های مختلف به صوری که انتهای سیگنال سینوسی اول ابتدای سیگنال سینوسی بعدی باشد (یا می تواند overlap هم داشته باشند) نشان دهنده یک سیگنال غیر ایستا می باشد  .

تابع chrip می تواند این توالی فرکانسی را بدون overlap برای ما ایجاد کند.

nonstationary_signal = [y1,y2,y3,y4]
سیگنال غیرایستا و تبدیل فوریه

با تبدیل فوریه از این سیگنال نیز  شکلی مشابه حالت قبل را دریافت می کنیم. این بدین معناست که تبدیل فوریه در سیگنال های غیر ایستا ویژگی های استخراجی مناسبی را ارایه نمی دهد چرا که زمان حضور فرکانس  ها در سیگنال نمایش نمی دهد.
بنابراین برای سیگنال های غیر ایستا برای بررسی طیف فرکاس آنها از روش های دیگری همچون تبدیل فوریه زمان کوتاه یا تبدیل ویولت عملکرد قابل قبولی دارد که در پست های بعدی در مورد آنها به تفضیل توضیح داده می شود.

[کد هاي ساخت سیگنال شکل و تبدیل فوریه موجود مي باشد.]

نظر برای “سيگنال ايستا و غير ايستا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *