برچسب: MLP

شبکه پرسپترون در متلب

شبکه عصبی پرسپترون یک الگوریتم یادگیری ماشینی با ناظر بوده که به عنوان یکی از اولین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار گرفت.…ادامه مطلبشبکه پرسپترون در متلب