برچسب: کانال رایسین

توزيع هاي کاربردي در مخابرات

توزيع هاي آماري براي مدل سازي رياضي مباحث مخابراتي مانند کانال، کدينگ، مدولاسيون، داده هاي دريافتي، نويز شبکه و … با متغيير ها و نتايج غير قطعي درگير مي باشيم.…ادامه مطلبتوزيع هاي کاربردي در مخابرات