برچسب: شبکه عصبی پرسپترون

شبکه پرسپترون در متلب

شبکه عصبی پرسپترون یک الگوریتم یادگیری ماشینی با ناظر بوده که به عنوان یکی از اولین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار گرفت.…ادامه مطلبشبکه پرسپترون در متلب