برچسب: سري فوريه

سيگنال ايستا و غير ايستا

تحليل فرکانسي سيگنال ايستا سیگنال ایستا یا همان Stationary  سیگنال هایی هستند که مشخصه فرکانسی آنها در طول سیگنال تغییر نمی کند یعنی اگر سیگنال دارای مولفه  فرکانسی 30 هرتز…ادامه مطلبسيگنال ايستا و غير ايستا