برچسب: بهينه سراسري

بهینه سازی

مساله بهینه سازی بهینه سازی به  فرایندی گفته می شود که در آن بهترین جواب (با توجه به مجموعه‌ای از قیود) از میان مجموعه‌ای از جواب‌های ممکن، برای یک مسأله…ادامه مطلببهینه سازی