برچسب: الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم های ابتکاری حل انواع مسایل بهینه سازی به معنای یافتن مقدار بهینه برای مینیمم کردن (ماکزیمم کردن) صورت مساله (تابع fitness) می باشد که شامل راه حل های عددی…ادامه مطلبالگوریتم ژنتیک