for در متلب

حلقه هاي کنترلي در متلب

یکی از پایه های اصلی برنامه نویسی که در تمام زبان های برنامه نویسی به صورت مشترک به کار گرفته می شود، حلقه های کنترلی می باشد. حلقه ها کنترلی از سه دسته عمومی زیر طبقه بندی می شود.

کاربرد هر کدام از این حلقه ها در پست های مجزا بررسی می شود.

حلقه تکرار

حلقه های تکرار در تمامی زبان های برنامه نویسی به وفور به کار می رود. زمانی که می خواهیم عملیات برای تعداد دفعات مشخص تکرار شود از این حلقه های کنترلی استفاده می شود. در عمل این حلقه های با حلقه های شرطی ترکیب شده و ساختار نظام مندی برای حل مساله به ما می دهند.

حلقه تکرار for

يکي از مهمترين کاربرد هاي حلقه فور مقدار دهي تدريجي يک ماتريس مي باشد

🔹 يعني با دو حلقه فور به عنوان شمارنده سطر و ستون، مقادير ماتريس در قسمت دستور مشخص مي شود

for in matlab
حلقه تکرار for

مثال زیر مقدار دهی تدریجی با حلقه فور را نمایش می دهد.

i=2;j=2;
H = zeros(i,j) %or ones(i,j);

for c = 1:j
  for r = 1:i
    H(r,c) = 1/(r+c-1)
  end
end
 • با توجه به مساله يک مقدار اوليه به ماتريس مورد نظر مي دهيم (که عموما از ماتريس صفر يا يک استفاده مي شود)
 • در حلقه فور i شمارنده سطر و j شمارنده ستون است
 • که طبق عکس سوم روند حلقه فور براي مقدار دهي نمايش داده شده است.

🔸 کاربرد ديگر حلقه فور به عنوان شمارنده يا تعداد تکرار در الگوريتم هاي اکتشافي مي باشد (اگر شرط توقف تعداد تکرار ها باشد)
در اين حالت حلقه فور بدنه و حلقه هاي شرطي ديگر درون اين حلقه به کار مي روند.

حلقه تکرار شرطی while

یکی از کامل ترین حلقه های کنترلی حلقه while است. در این حلقه کنترلی تا زمانی تکرار یک دستور محقق می شود که شرط برقرار باشد.

حلقه تکرار شرطی while
حلقه تکرار شرطی while

🔸اين حلقه کاربردي مشابه با for از نظر شمارنده بودن دارد
🔹تا زماني که شرط روبروي while (تعداد تکرار) برقرار باشد، دستورات درون حلقه اجرا مي شود.

کد نوشته شده در مثال فاکتوريل را پياده سازي کرده است.

n = input('pleas enter a number: ')
f= n;

  while n>1  

    n= n-1; 
    f= f*n 
  end 
disp(['n! = ' num2str(f)]) 
 • عدد ورودي از کاربر گرفته مي شود.
 • درون حلقه while هر بار يک مقدار از آن کم کرده و با عدد قبلي ضرب مي شود.
 • در نهایت فاکتوریل عدد محاسبه شده است.

نکته براي حرفه اي ها:
يکي ديگر از راه هاي خارج شدن از حلقه while (بدون نياز به تعريف شمارنده) استفاده از دستور break مي باشد.

نظر برای “حلقه های تکرار

 1. بازتاب: حلقه های شرطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *