برچسب: histq

هیستوگرام تصویر

هیستوگرام یکی از مشخصات آماری که از تصویر استخراج می شود، هیستوگرام تصویر می باشد. برای بهبود کنتراست تصاویر الگوریتم های مختلفی در مقالات بررسی شده است. و در متلب…ادامه مطلبهیستوگرام تصویر