برچسب: تصاویر باینری

فرمت مجاز تصویر در متلب

فرمت مجاز تصویر در متلب فرمت های پشتیبانی شده در متلب موارد زیر می باشد BMP (Microsoft® Windows® Bitmap) GIF (Graphics Interchange Files) HDF (Hierarchical Data Format) JPEG (Joint Photographic Experts Group) PCX (Paintbrush)…ادامه مطلبفرمت مجاز تصویر در متلب