برچسب: تابع عضویت

منطق فازی در متلب

منطق فازی ابداع شده توسط دکتر لطفی زاده امروزه یکی ازپایه های اساسی نزدیک کردن عمکرد ماشین به منطق انسان برای کنترل نتایج الگوریتم ها می باشد.…ادامه مطلبمنطق فازی در متلب