شبکه عصبي

هوش مضنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی Artificial intelligence  شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که در آن به ساخت ماشین‌هایی هوشمند پرداخته می‌شود که مانند انسان‌ها عمل می‌کنند و واکنش انجام می‌دهند.یک عامل هوشمند، سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و بررسی افزایش می‌دهد. 

1.هوش مصنوعی
1_1. سطوح هوش مصنوعی
2_1. هوش مصنوعی بر اساس کاربرد
3_1. شاخه های هوش مصنوعی
1_3_1. شبکه عصبی

سطوح هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در حالت کلی سه سطح متفاوت دارد:
۱-هوش مصنوعی محدود (Artificial Narrow Intelligence)
۲-هوش مصنوعی عمومی (Artificial General Intelligence)
۳-هوش مصنوعی سوپر (Artificial Super Intelligence)

هوش مصنوعی بر اساس کاربرد

تقسیم‌بندی دیگری از هوش مصنوعی را بر اساس کاربردهایش به صورت زیر خواهد بود:

  • ماشین‌های هوش مصنوعی واکنش‌گر (Reactive Machines AI)
  • هوش مصنوعی با حافظه محدود (Limited Memory AI)
  • هوش مصنوعی مبتنی بر تئوری ذهن (Theory Of Mind AI)
  • هوش مصنوعی خودآگاه (Self-aware AI)

شاخه های هوش مصنوعی

AL banch
شاخه های هوش مصنوعی

۱-یادگیری ماشینی (machine learning)
۲-یادگیری عمیق و شبکه های عصبی (deep learning)
۳-پردازش زبان طبیعی (natural language processing)
۴-رباتیک (robotics)
۵-سیستم‌های متخصص (expert systems)
۶-منطق فازی (fuzzy logic)

شبکه عصبی

همانطور که در مقدمه بالا ذکر شد یکی از زير مجموعه های هوش مصنوعي مي توان به شبکه هاي عصبي اشاره کرد. انواع مختلف شبکه هاي عصبي وجود دارد از آن جمله می توان به موارد پر کاربرد زیا اشاره نمود:

شبکه های عصبی پرسپترون MLP
شبکه عصبی خود سازمان
شبکه عصبی تدريجي بردار
شبکه عصبی شعاع مبنا

و .... در متلب داراي توابع مستقلي مي باشند. اين بدين معناست که براي دسته بندي، برازش تابع و پيش بيني ديتاي خود تنها کافيست کار با اين توابع را به صورت کاربردي آموزش ببينيد .

براي آموزش بهترين راه ديدن مثال هاي مخلفي از کاربرد انواع شبکه هاي عصبي مي باشد. در اين بخش از سايت سعي شده است که مثال هاي متنوعي در اين حوزه به صورت کد در اختيار دانشجو قرار بگيرد.