رابط گرافيکي

رابط گرافيکي

براي اينکه کد هاي نوشته شده نمود بصري داشته باشند و از وابستگي به نرم افزار متلب خارج شوند لازم است که در بستر يک واسط گرافيکي پياده سازي شوند. رابط گرافیکی برای کاربر نوعی رابط تصویری برای برنامه است که می تواند با فراهم کردن شکل و صورتی ثابت برای برنامه استفاده از برنامه را آسان تر کند.

app in matlab
app in matlab

براي اين کار نرم افزار متلب دو ابزار زیر را در اختیار کاربر قرار داده است:
GUI
App designer

به واسطه ابزار هایی که gui د اختیاز کاربر می گذارد در این سایت سعی شده که آموزش اجمالی از این بخش نیز در اختیار دانشجو قرار گیرد. مثال هاي مختلف پياده سازي پردازش تصوير سيگنال با استفاده از اين دو ابزار در اين بخش از سايت وجود دارد که براي طراحي بهتر واسط گرافيکي راه گشا خواهد بود.

امید است، دانشجو با مرور نوشته های مربوط به این بحث قادر به شبیه سازی برنامه های اجرایی خود شوند.