برچسب: PCA در متلب

تحلیل مولفه اصلی در متلب

عمده کاربرد تحلیل مولفه اصلی PCA در حوزه‌ی علوم‌داده برای کاهشِ ابعاد بردار ویژگی است. در ادامه یک مثال PCA در متلب بررسی می شود.…ادامه مطلبتحلیل مولفه اصلی در متلب