برچسب: متلب

نویز در تصاویر

انواع نویز های تصویر گاهی برای نمایش اثر بخشی یک روش پیشنهادی در مقالات برای شبیه سازی نویز های محیط لازم است نویز به صورت دستی به تصویر اضافه شود.…ادامه مطلبنویز در تصاویر

هیستوگرام تصویر

هیستوگرام یکی از مشخصات آماری که از تصویر استخراج می شود، هیستوگرام تصویر می باشد. برای بهبود کنتراست تصاویر الگوریتم های مختلفی در مقالات بررسی شده است. و در متلب…ادامه مطلبهیستوگرام تصویر

انواع کلاس داده و تصاویر

کلاس های داده وجود کلاس های مختلف در متلب از جهت ذخیره سازی ماتریس اهمیت دارد اما این اهمیت در تصاویر ازین جهت پررنگ تر است که منجر به افزودن…ادامه مطلبانواع کلاس داده و تصاویر

فرمت مجاز تصویر در متلب

فرمت مجاز تصویر در متلب فرمت های پشتیبانی شده در متلب موارد زیر می باشد BMP (Microsoft® Windows® Bitmap) GIF (Graphics Interchange Files) HDF (Hierarchical Data Format) JPEG (Joint Photographic Experts Group) PCX (Paintbrush)…ادامه مطلبفرمت مجاز تصویر در متلب