برچسب: ماسک

کانولوشن و کرولیشن دو بعدی

در حوزه پردازش تصویر برای اعمال یک ماسک بر روی تصویر نیازمند عملگر های ریاضی همچون کرولیشن و کانولوشن می باشیم. به علت ماهیت دو بعدی تصویر کانولوشن و کرولیشن…ادامه مطلبکانولوشن و کرولیشن دو بعدی