برچسب: فرسایش

مورفولوژی

مورفولوژی یا ریخت شناسی عملگرهای مورفولوژی تصویر، برای دستکاری شکل اشیاء مانند پر کردن، ضخیم کردن و باریک کردن و … به کار می رود. عملگر های مورفولوژی از سه…ادامه مطلبمورفولوژی