برچسب: توابع فعال ساز

شبکه پرسپترون در متلب

شبکه عصبی پرسپترون یک الگوریتم یادگیری ماشینی با ناظر بوده که به عنوان یکی از اولین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار گرفت.…ادامه مطلبشبکه پرسپترون در متلب

توابع انتقال (فعال سازها)

در لایه انتهایی هر نرون توابعی وجود دارند که کار نگاشت اطلاعات خروجی نرون، بر روی مقادیر قابل قبول به جهت نمایش خروجی بر عهده دارند.…ادامه مطلبتوابع انتقال (فعال سازها)