برچسب: استخراج ویژگی

هیستوگرام تصویر

هیستوگرام یکی از مشخصات آماری که از تصویر استخراج می شود، هیستوگرام تصویر می باشد. برای بهبود کنتراست تصاویر الگوریتم های مختلفی در مقالات بررسی شده است. و در متلب…ادامه مطلبهیستوگرام تصویر