Image processing

فیلتر های مکانی

فیلتر های مکانی به دو دسته
فیلتر خطی : مشابه مباحث بیان شده مانند فیلتر گوسی میانگین گیر لاپلاس و ...
فیلتر های غیر خطی: فیلتر هایی مانند فیلتر های ترتیبی فیلتر میانه و ....

مباحث مربوط به فیلتر های خطی در حوزه مکان در پست های قبل آموزش داده شده است

فیلتر غیر خطی

به فیلتر هایی که در ترتیب نمایش پیکسل ها در ناحیه خاصی (مثلا یک مربع به ابعاد 5) دخل و تصرف می کنند فیلتر های غیر خطی گفته می شود این فیلتر ها از ضرب کانولوشن، کرولیشن کرنل در تصویر به وجود نمی آیند و اکثر آنها تغییراتی را در نمایش پیکسل های یک ناحیه خاص در تصویر ایجاد می کند.

برای حالت کلی دو دستور ordfilt2و medfilt2 برای این منظور وجود دارد.
دستور اول پیکسل ها را در یک ناحیه مشخص مرتب می کند و k امین آن را انتخاب می کند در حالی که فیلتر میانه، میانه شدت روشنایی ها را انتخاب می کند.

بمنظور یاد آوری: مفهوم میانه در شکل زیر نشان داده شده است.

در کد زیر عملکرد این دو دستور بررسی شده است.

A = imread('snowflakes.png');
figure
subplot 131 ;imshow(A);title ('orginal image')
B = ordfilt2(A,25,true(5));
subplot 132 ;imshow(B);title ('ordfilter')
C = medfilt2(A);
subplot 133 ;imshow(C);title ('Medfilter')

فیلتر میانه میانه را انتخاب می کند در محدوده مشخص اما برای فیلتر دیگر اخرین عدد را انتخاب می کند بنابراین تصویر روشن تر دیده می شود. یکی از عمده ترین کاربرد های فیلتر های ترتیبی حذف اطلاعات ناخواسته ک در بصورت پراکنده در سطح تصویر پخش شده است. به عنوان مثال نویز نمک و فلفل به راحتی با فیلتر میانه قابل حذف می باشد.

فیلتر های غیر خطی

2 نظر برای “فیلتر غیر خطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *